Arete je dokonalostArete je vyváženostArete je vrcholný výkonArete je vysoké umění

Starořecké slovo arete (Àρετή) znamená dokonalost, vyváženost, vrcholný výkon

Sklo českého sochaře: RED, RUDOLF BURDA, rudolfburda.com

Naše principy

EXPERTIZA
/
Jednoduchost
/
Otevřenost
/
Hmatatelnost

Portfolio

Portfolio podfondu ARETE INVEST CEE II čítá aktuálně 405 tisíc m² pozemků a 110 tisíc m² pronajímatelné plochy průmyslových a logistických areálů. Aktuální obsazenost v portfoliu je 96 %. Hodnota našich aktiv stále aktivně roste, a to nejen díky novým akvizicím průmyslových nemovitostí, ale i dalšímu rozvoji stávajícího portfolia v rámci plánovaného developmentu na expanzních pozemcích.

Struktura našich nájemců je různorodá, což přispívá k dobré diverzifikaci portfolia – méně než 50 % využívají firmy zabývající se logistikou a skladováním, včetně společností zaměřených na e-commerce, pětinu reprezentuje maloobchod s oděvy, necelou pětinu tvoří automobilový průmysl a zbytek další průmyslové podniky.

Základní informace

 • Fond:
  ARETE INVEST investiční fond
  s proměnným základním kapitálem, a.s.
  společnost zapsaná u Městského soudu v Praze 31. října 2014 pod spis. zn.: B 20183
 • Podfond:
  ARETE INVEST Podfond CEE II
 • Obhospodařovatel:
  AVANT investiční společnost, a.s.
 • Auditor:
  Deloitte Audit s.r.o.
 • Depozitář:
  Česká spořitelna, a.s.
 • Zápis fondu u ČNB:
  29. 7. 2014
 • Frekvence oceňování:
  Roční
 • Investiční horizont:
  5 – 7 let
Povinné upozornění

O nás

Jsme rostoucím a transparentním fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na investice do dokončených a již pronajatých komerčních nemovitostí generující pravidelné výnosy v podobě nájmů: výrobní a logistické parky, obchodní centra nebo administrativní budovy. Aktivně se zaměřujeme na nemovitosti, které již stojí, mají ocenitelnou a stabilní strukturu nájemníků. Působíme v regionu České republiky a na Slovensku. Naším primárním cílem je dlouhodobé udržení hodnoty vložených investic a jejich postupné zhodnocování na bázi aktivní správy a rozvoje.

Nad rámec běžného zhodnocení investic vyplácíme pravidelné dividendy formou odkupu akcií, a to čtyřikrát ročně.

Důsledně se zaměřujeme na vhodné rozložení investic s ohledem na existující a potenciální riziko. Díky tomu nabízíme mimořádné zhodnocení investice.

ARETE INVEST je česká plně licencovaná akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) spadající pod dohled České národní banky.

Historie Arete

2014
 • 7/2014- ARETE INVEST byl zapsán do seznamu investičních fondů ČNB
 • 10/2014- Vznik fondu kvalifikovaných investorů ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • 12/2014- ARETE INVEST se souhlasem ČNB vytváří první podfond společnosti - ARETE INVEST CEE (jako jedni z prvních v rámci struktury nové právní úpravy SICAV na území ČR)
2015
 • 1/2015- Nákup rezidenčního portfolia do podfondu ARETE INVEST CEE o velikosti cca 300 bytových jednotek, zahájení aktivní správy majetku a jeho průběžné zhodnocování
 • 1/2015- Zajištění bankovního financování podfondu (první odfinancovaná společnost na území ČR ve vlastnictví investičního podfondu ve struktuře SICAV; ve spolupráci se skupinou Raiffeisenbank)
2016
 • 2/2016- ARETE INVEST se souhlasem ČNB zakládá již druhý investiční podfond ARETE INVEST CEE II
 • 4/2016- Nákup prvních tří společností vlastnících průmyslové nemovitosti na území ČR (Uherské Hradiště, 2x Lovosice) do druhého podfondu
 • 4/2016- První odfinancovaná společnost ve vlastnictví investičního fondu ve struktuře SICAV v rámci skupiny UniCredit Bank
 • 7/2016- Nákup dalších dvou logistických areálů v Písku do portfolia ARETE INVEST CEE II
 • 9/2016- Úspěšný prodej bytového portfolia ve vlastnictví prvního podfondu ARETE INVEST CEE investičnímu fondu ze zahraniční bankovní skupiny
 • 11/2016- Fond ARETE INVEST se stal jako druhý český subjekt členem Asociace alternativních investičních fondů se sídlem v Londýně (www.aima.org)
2017
 • 1/2017- ARETE INVEST CEE II aktivně vstupuje na Slovensko koupí výrobního areálu v Žilině
 • 3/2017- Nákup dalších dvou logistických areálů třídy A na Slovensku v Novém Meste nad Váhom
 • 5/2017- Jako jedni z prvních na území ČR zahajujeme úspěšné ekonomické a právní uzavírání podfondu ARETE INVEST CEE, přičemž dosažené zhodnocení vložených prostředků investorů přesahuje 100 % p.a. za dobu 26 měsíců aktivní správy portfolia
 • 6/2017- ARETE INVEST obdrželo Zvláštní cenu Czech Top 100 za inovace a transparentnost na investičním trhu České republiky
2018
 • 1/2018- ARETE INVEST CEE II dále rozšiřuje své nemovitostní portfolio koupí průmyslového areálu ve Vyškově
 • 6/2018- ARETE INVEST obdrželo v pořadí již druhou Cenu Czech Top 100 za dynamické zhodnocení kapitálu a transparentnost v oblasti nemovitostních investičních fondů
 • 7/2018- ARETE INVEST se stal jako první nemovitostní investiční fond přidruženým členem Asociace pro kapitálový trh ČR
 • 7/2018ARETE INVEST v červenci zahájil výstavbu další haly ve svém slovenském průmyslovém a logistickém areálu v Novém Meste nad Váhom
 • 12/2018- ARETE INVEST získává prestižní ocenění CIJ Awards - Best Perfomance Fund Manager
2019
 • 3/2019- Založen nový investiční fond ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. zaměřený na nákup, provoz a výstavbu industriálních nemovitostí ve střední Evropě
 • 4/2019- ARETE úspěšně dokončilo výstavbu nové budovy v logistickém areálu v Novém Mestě nad Váhom pro skupinu Factcool, mezinárodní síť internetových obchodů s módou
 • 5/2019- ARETE INVEST Podfond CEE II se umístil v oficiálním žebříčku Hospodářských novin mezi fondy kvalifikovaných investorů v ČR na prvním místě s nejvyšší průměrnou výnosností za poslední tři roky ve výši 30 % p.a.
 • 12/2019- ARETE INVEST Podfond CEE II se umístil v oficiálním žebříčku Hospodářských novin mezi fondy kvalifikovaných investorů v ČR jednoznačně na prvním místě s nejvyšší průměrnou výnosností za poslední tři roky.
Close
Lubor Svoboda
Zakladatel / Předseda správní rady

Lubor má dlouholetou praxi s řízením společností spravujících nemovitostní aktiva a investiční fondy, velmi úspěšně se také zapojoval do řízení významných realitních společností v ČR. Jeho osobní zkušenost s řízením, restrukturalizacemi, rozvojem, nákupem a prodejem nemovitostních portfolií přesahuje výši 500,-mil. EUR.

Robert Ides
Zakladatel / Člen správní rady

Na základě zkušeností z management consultingu se Robert zaměřuje na komplexní fúze a akvizice i strategické projekty v mezinárodním prostředí, a to v posledních 10 letech hlavně na iniciativy zvyšující hodnotu v rámci globálních finančních institucí.

Tomáš Novotný
Člen investičního výboru

Tomáš má 12 let praxe v oblasti realitního trhu, kde pracoval v regionu střední a východní Evropy pro nadnárodní společnosti jako P3 Logistics Parks a CTP Invest. V minulosti spravoval portfolio v hodnotě cca 2,5 mld. eur a o rozsahu více než 3 miliony metrů čtverečních.

Karel Bartes
Člen investičního výboru

Karel’s core competencies and skills include strategic business analysis and planning, CRM and project management. His 10 years of regional real estate experience covers construction suppliers, development, private and institutional investors, qualified investors funds and stock exchange listed real estate funds.

Sam Shergill
Člen správní rady / Člen investičního výboru

Sam je konzultantem a podnikatelem s dvacetiletými zkušenostmi v oblasti médií a marketingu, působil v předních mezinárodních společnostech v Asii, USA a Evropě. Je spoluzakladatelem jedné z největších asijských kabelových televizních stanic, významného partnera Sony Pictures Entertainment. Vystudoval na univerzitě Syracuse v New Yorku a na univerzitě Poona v Indii.

Luděk Olexa
Člen investičního výboru

Luděk má více než 15 let praxe v poradenství a vedoucích pozicích v oblasti ICT. V minulosti vedl množství strategických ICT projektů a zodpovídal za prodejní týmy v regionu střední Evropy. 

Martin Konečný
Člen investičního výboru

Martin do rady přináší více než 25 let zkušeností ve financích, projektového řízení a řízení rizik v KPMG, Citibank a P3. Martin mimo jiné devět let odpovídal za finance, provoz a řízení rizik ve skupině P3 Logistics Parks spravující logistické portfolio v hodnotě 3 miliard EUR.

Tomáš Vyčichlo
Člen investičního výboru

Tomáš má více než jedenáct let zkušeností s projektováním, správou a řízením realitních projektů. Působil jako projektový manažer v CTP Invest a osm let působil jako projektový manažer a vedoucí oddělení Real Estate v OBI a Technical Asset Manager v Immofinanz.

Ondřej Pieran
Člen investičního výboru

Ondřej má osm let praxe s vedením různých fondů zaměřených na nemovitosti a jiné alternativní investice ve vedoucí správcovské společnosti s aktivy pod správou ve výši 24 miliard korun.